Kỹ Năng Tổ Chức

Tổ chức công việc của cá nhân sao cho hiệu quả ?

to-chuc-cong-viec-hieu-qua

Theo mức độ khẩn cấp: việc khẩn cấp và việc không khẩn cấp. Theo mức độ quan trọng: “Việc lớn” là những việc quan trọng

Kỹ năng làm chủ thời gian trong công việc

f_369507.file

Đừng bỏ qua những công việc nhỏ. Nó tuy chiếm một khoảng thời gian nhất định của bạn. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến

Cách tổ chức công việc bạn đã biết chưa ?

ky-nang-lam-viec-nhom

Công việc tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ từ ngày này đến năm khác sẽ là một gánh nặng đối với bạn. Công việc

Thời gian và bí quyết giúp bạn quản lý hiệu quả

to-chuc-cong-viec

Những người quản lý thời gian hiệu quả sẽ có tư duy rành mạch hơn, rõ ràng hơn, họ là những người sáng tạo hơn

Một số kỹ năng tổ chức công việc tốt nhất bạn nên học

Network with leader

Công việc của bạn rất nặng nề nếu không biết sắp xếp một cách hợp lý. Công việc của bạn rất nặng nề nếu không